CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ 2021

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC MAJ 2021

17 x 4zł = 68 zł – 32zł = 36zł*

 płatne do 10.05.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

*W ZWIĄZKU Z NADPŁATĄ W MIESIĄCU MARCU KWOTA ZA MAJ ZOSTAJE POMNIEJSZONA O 32 ZŁ.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.