Cloudlet – niezwykła lekcja języka angielskiego

Logo - Cloudlet15 kwietnia 2021 roku nauczycielki języka angielskiego z Chorwacji Ana Jaman i Suzana Cvitković Dragičević przeprowadziły lekcję w aplikacji  MS Teams. Lekcja dotyczyła porównań i użycia przymiotników. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów z każdego kraju partnerskiego i cała klasa uczniów z Hiszpanii.

Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w lekcji i przy niewielkich trudnościach w komunikacji z uczniami z Hiszpanii wszystko poszło bardzo dobrze. Cele zajęć zostały osiągnięte. Narzędzia cyfrowe umożliwiają komunikację między partnerami nawet w tych trudnych czasach, co pozwala nam jak najlepiej wykorzystać zaplanowane działania w ramach projektu. Jednak wszyscy zgodziliśmy się, że brakuje nam komunikacji „twarzą w twarz” i czekamy na czasy, kiedy będzie to możliwe.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.