Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

Od dnia 22.03.2021 do 11.04.2021 uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie będą  realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( będą uczyli się zdalnie) –zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Dotyczy uczniów oddziałów I-VIII:

-od poniedziałku 22.03.2021 zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem nauczania w trybie nauki zdalnej,

Obiady dla uczniów klas I-III w okresie nauki zdalnej zostaną rozliczone w okresie późniejszym.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. W związku z powyższym Rodziców uczniów klas I-III, których dotyczy powyższa informacja prosimy o złożenie stosownego wniosku (scan podpisanego pisma wysłany na adres mailowy sp07@edukacja.czestochowa.pl )

Wszelkie zmiany, informacje będą przekazywane Państwu na bieżąco za pośrednictwem edziennika lub bezpośrednio przez wychowawcę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Joanna Ziółkowska-Nowak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.