Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Ceremonia wręczenia Szkolnych Oskarów 2019-2020

„Dzień Sukcesu” jest wyrazem uznania dla talentów i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie. To ważne chwile dla uczniów, którzy wykazali się swoimi talentami, zdolnościami, osiągnęli znaczące sukcesy artystyczne, sportowe, w nauce, w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych.

                                  Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Rady Rodziców „Prymus Szkoły” w roku szkolnym 2019/2020

Laureaci DYPLOMU RÓŻY 2019-2020 – klasy IV-VIII

Laureaci DYPLOMU RÓŻYCZKI 2019-2020 – klasy I i II

 

Najsympatyczniejsi Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7

Wyróżnienie dla uczniów za aktywność społeczną

      Szkolny konkurs na prezentację multimedialną/film „Ja, moja klasa, moja szkoła”

Wyróżnienie dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe  w roku szkolnym 2019/2020

Wyróżnienie dla uczniów za aktywność sportową w roku szkolnym 2019/2020

 

Laureaci Pucharu  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. K.I.Gałczyńskiego. 

 

Po raz pierwszy na zakończenie tego roku szkolnego został przyznany przez Panią Dyrektor Joannę Ziółkowską-Nowak Puchar Przechodni dla uczniów klasy, która osiągnęła najwyższą średnią ocen na koniec roku szkolnego 2019-2020. W tym roku Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. K.I.Gałczyńskiego otrzymali uczniowie klasy 5c, których średnia ocen wyniosła 5,00. Gratulacje dla uczniów, rodziców i wychowawcy.

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.