28 stycznia 2020 – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Europejski Dzień Ochrony Danych powstał z inicjatywy Komitetu Ministrów Rady Europy. Obchody przypadają w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje kwestie dotyczące ochrony danych osobowych.
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych ma na celu zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z ochroną danych oraz podniesienie świadomości w tym zakresie. W czasach dynamicznego rozwoju nowych technologii informacja, a co za tym idzie informacja o nas, jest niezwykle cenna i narażona na niewłaściwe wykorzystanie. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze dane, dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości w tym zakresie. Coraz częściej i coraz chętniej, nie zdając sobie sprawy z płynących zagrożeń, udostępniamy dane o nas oraz naszych bliskich.
Rozporządzenie unijne, które od  25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich UE stanęło na straży praw osób, których dane dotyczą. Znajomość przepisów jest bardzo ważna, ponieważ mając świadomość, kiedy i dlaczego udostępniamy swoje dane, będziemy mogli mieć wpływ na to, co się z nimi dzieje i w jaki sposób są wykorzystywane. Wyznaczenie granicy w udostępnianiu informacji o nas samych jest tutaj kluczowa.
Uczniów klas IV-VII naszej szkoły w świat tej problematyki wprowadziła, zachęciła do refleksji, zaktualizowała posiadaną wiedzę pani Magdalena Celeban, wieloletni koordynator projektu edukacyjnego „Twoja dane – Twoja sprawa” w częstochowskich szkołach.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.