Ceny obiadów w pażdzierniku

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019
22 x 4zł=88 zł płatne do 10.10.2019r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

KLASY 4, 5, 6,7,8 ODLICZAJĄ „POWITANIE NA WESOŁO” I ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.