CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2019
12 dni x 4 zł =48
płatne do 5.06.2019r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA,
KLASA I MIESIĄC,
ZA KTÓRY JEST WPŁATA
PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI (4 ZŁ ZA DZIEŃ)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.