Częstochowskie Dni Profilaktyki

„Na krawędzi” – pod takim tytułem w dniu 22 maja, w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019, realizowane było w naszej szkole przedsięwzięcie wychowawczo-profilaktyczne. Przedsięwzięcie współorganizowane było przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Wzięli w nim udział uczniowie z dwunastu częstochowskich szkół podstawowych.
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do zmierzenia się ze stwierdzeniem: Nasze zachowanie wpływa na ludzi wokół, ale inni wpływają też na nas.
Przedsięwzięcie „Na krawędzi” składało się z dwóch części.  Pierwszą z nich stanowił spektakl, który w perspektywie wspomnień o Tomaszu Mackiewiczu, polskim himalaiście, absolwencie Szkoły Podstawowej nr 7, w obecności jego ojca, pana Witolda Mackiewicza, poruszał problematykę życia na krawędzi dramatycznych w skutkach wyborów, poszukiwania dróg wyjścia, życia z pasją. Drugą część stanowiły 60-minutowe warsztaty prowadzone przez edukatorów i terapeutów nt. poczucia własnej wartości oraz wpływu ludzi, którymi się otaczamy, na nasze zachowania.

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12494

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.