Sukces – jesteśmy w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W br. szkolnym nasza szkoła przystąpiła do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
Konkurs składa się z dwóch części: wojewódzkiej – obejmującej (1,2,3,4 etap) i ogólnopolskiej – obejmującej (5 etap).
16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się I etap ( współzawodnictwo miedzy uczniami w obrębie naszej szkoły). W konkursie brało udział 12 uczniów z klas III. Natalia Wieczorek, Jakub Mitzel, Mateusz Sykuła uzyskali największą ilość punktów i będą nas reprezentować w etapie powiatowym.
Po II etapie, który odbył się 14 grudnia 2018r. również w naszej szkole do drużyny dołączyła Natalia Kożbiak z największą liczbą punktów zdobytą w tym etapie.
11 stycznia 2019 r. w Zawierciu odbył się III etap – powiatowy .Uczniowie wykazali się dużą znajomością wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Test na każdym z etapów składał się z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach, dotyczące w/w zakresu zgodnie z podstawą programową – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego). Pozostałe 15 pytań dotyczące parków krajobrazowych danego województwa przygotowują koordynatorzy wojewódzcy.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Natalia Wieczorek kl. III d
Jakub Mitzel kl. III b
Mateusz Sykuła kl. III c
Natalia Kożbiak kl. III c
która zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do IV etapu – wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w pogłębianiu wiedzy.
Opiekunowie: p. Wioletta Glanda, p. Roman Ociepa

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.