„Matematyka w geografii”

Dnia 31.01.2019 r. odbyła się w naszej szkole IV edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych „Matematyka w geografii”. Konkurs został zorganizowany przez I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach mgr Alicja Janowska. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i geografii, promowanie osiągnięć uczniów, motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych. W etapie szkolnym wzięło udział 8 uczniów. Do dnia 24.02.2019 r. zostanie przesłana lista 25 uczniów zakwalifikowanych do II etapu powiatowego, który odbędzie się 14.03.2019 r.  w I LO im.  J. Słowackiego Opiekunami uczniów jest p. Wioletta Glanda, p. Monika Stolarz i p. Alicja Miedzińska. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.