Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży pociągami Kolei Śląskich

Pismo Marszałka Województwa Śląskiego nr KP-RP.0631.3.2019 z 23.01.2019 r. dot. wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim , tj. od północy 08/09 do 24 lutego 2019 r.

  1. Pismo do dyrektorów szkół
  2. Plakat
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.