CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2019
22 dni x 3,50zł = 77 zł

płatne do 10.01.2019r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC,

ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.