STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Druki wniosków, oraz załączników można pobierać w sekretariacie, u wychowawców lub u p. Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec lub ze strony internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do szkoły do dnia 10.09.2018.

Druk_dochody_Zaświad

Druk_dochody_Zaświad_CIS

Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

Oświadczenie_STRONY_składki_zdrowotne_podatek_zasady_ogólne

Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego

STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19

Wykaz kwalifikowanych zakupów_stypendia_szkolne_2018_2019

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.