III edycja powiatowego konkursu „Matematyka w geografii”

Dnia 14.02.2018 r. odbyła się w naszej szkole III edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych „Matematyka w geografii”. Konkurs został zorganizowany przez I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie.Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach mgr Alicja Janowska. Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i geografii, promowanie osiągnięć uczniów, motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych. W etapie szkolnym wzięło udział 8 uczniów. Uczeń kl. III e Franciszek Kania został finalistą i zakwalifikował się do II etapu – powiatowego, który odbędzie 19.03.2018 r. Opiekunem ucznia jest p. Wioletta Glanda i p. Alicja Miedzińska. Życzymy powodzenia.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.