Cena obiadów – styczeń 2021

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2021
10 x 4zł=40 zł płatne do 25.01.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI.
NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ E-DZIENNIK
DO PANI A. MAŁOLEPSZEJ LUB K.WIECZOREK – TYLKO WÓWCZAS ZOSTANĄ ONE ODLICZONE
W KOLEJNYM MIESIĄCU

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

W związku z powrotem do szkoły w reżimie sanitarnym od 18 stycznia 2021 uczniów klas I-III w zakładce Dla Rodziców zamieściliśmy wytyczne dla szkół przygotowane przez MEiZ, GIS i MZ.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi.

Materiały:
Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.     pdf 0.18MB
Wytyczne​_MEiN,​_MZ​_i​_GIS​_dla​_klas​_I-III​_szkół​_podstawowych.      docx 0.14MB

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID- 19

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w czasie nauki zdalnej od 9 listopada 2020 roku

 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS MEN i MZ, aktualnych przepisów prawa, od 01 września 2020 r. – nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym.

 

Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021.

Regulamin biblioteki szkolnej SP 7 – 2020-21. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19

 

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny!

Zasad higieny cz.1Zasad higieny cz.2

„Kartka świąteczna dla najbliższych”

Uczniowie klas 1- 3 brali udział w świątecznym konkursie edukacji wczesnoszkolnej „Kartka świąteczna dla najbliższych”. W prezentacji znajdują się wyniki konkursu! Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.
Dołączamy się do najserdeczniejszych życzeń z okazji świąt Bożego Narodzenia.

WYNIKI ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU „KARTKA ŚWIĄTECZNA DLA NAJBLIŻSZYCH”

Wychowawcy klas:
I a – Anna Jędrzejewska
I b – Marta Maluska-Musialik
II a – Ewelina Karbowska
II b – Katarzyna Duraj
III a – Małgorzata Paruzel
III b – Izabela Radosz