NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2019/2020:

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.
Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2019r. o godz. 9:00.
Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.
Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.
System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.
Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

System elektroniczny naboru do klas I publicznych szkół podstawowych 2019/2020 dla Rodziców

Informacje dotyczące naboru

Pamięci „Czapkinsa”

Ukochał góry. A najbardziej Nanga Parbat – ośmiotysięcznik w Himalajach. Przed rokiem po raz siódmy podjął próbę zimowego wejścia na ten szczyt. Choć go zdobył, z wyprawy nie wrócił. Tomasz Mackiewicz – wycieńczony, z odmrożeniami nóg, śnieżną ślepotą, niezdolny do dalszej drogi – został na zawsze na zboczu góry. W SP nr 7 w Częstochowie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Tomaszowi Mackiewiczowi „Czapkinsowi”, który jest byłym absolwentem naszej szkoły.
W tej niezwykłej i wzruszającej uroczystości uczestniczyli rodzina himalaisty, jego koledzy i znajomi, a także przedstawiciele władz miasta oraz nauczyciele „Siódemki”, do której Tomasz uczęszczał przed laty.
Uczucia żalu i bólu – mówił o swoich doznaniach po śmierci syna Witold Mackiewicz. – A z drugiej strony jest to, co buduje – uczucie dumy. Z tego, że po Tomku zostanie trwały ślad. Nie tylko ta tablica, ale też to, że jest też pewnym symbolem. Tomek był bardzo skromny. Być może nie życzyłby sobie takiego szumu wokół tego, co się wydarzyło. Ja jestem dumny z tego, że jego przykład może służyć innym, którzy gdzieś kiedyś zabłądzili, ale znaleźli swoją drogę na szczyt – stwierdził ojciec tragicznie zmarłego himalaisty.
Pamiątkową tablicę ufundowali szkolni przyjaciele himalaisty, a projekt wykonała koleżanka z klasy Marta Walczyk.

Było to wyjątkowe, ogromne wyzwanie, z jakim po raz pierwszy przyszło mi się zmierzyć – przyznała.

Na tablicy znajduje kawałek kamienia ze zbocza najwyższej góry świata Mount Everestu. Odłamek przekazał  Rafał Fronia  – himalaista, uczestnik ubiegłorocznej narodowej zimowej wyprawy na K2, kolega z gór „Czapkinsa”.

Nie wspinaliśmy się razem, ale razem inspirowały nas te same wyzwania – powiedział Rafał Fronia. – Poczucie wolności jest czymś, czego poszukujemy w wysokich górach. To indywidualna sprawa każdego człowieka i każdy może poszukiwać tam czegoś innego. Ale wszyscy to tam znajdujemy. Jeździmy tam ciągle, wracając w te rejony, bo to coś tam jest – potrzebne nam do życia, do szczęścia – dodał himalaista.

Tomasz Mackiewicz wraz z Markiem Klonowskim otrzymał w 2008 roku najbardziej prestiżową polską nagrodą podróżniczą Kolosa – w kategorii „wyczyn roku” za wspięcie się na Mount Logan – najwyższy szczyt Kanady – „w pionierskim stylu”. „Czapkins” to człowiek, dla którego pasja oznaczała życie i wolność. Według niego „życia nie mierzy się sumą oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech…”. Jak napisała w emocjonalnym liście na Facebooku  Elisabeth Revol, z którą wspinał się na Nanga Parbat, Tomek to jeden z najbardziej wolnych i niezależnych ludzi, jakich znała, a jego pasja dla tej góry nie miała granic. Zimowe wspinanie na Nanga było jego sposobem na życie…

Był absolwentem naszej szkoły. Ukończył ją w 1990 roku – mówi o Tomaszu Mackiewiczu Joanna Ziółkowska-Nowak, dyrektor SP nr 7 w Częstochowie. – Był to człowiek z wielką pasją, charyzmą. Od niego i takich jak on możemy się uczyć tego, żeby być wytrwałym i pokonywać wiele przeszkód. Wchodzić na tę swoją górę i dążyć do celu, zdobywać to, co się kocha najbardziej.

Sukces – jesteśmy w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W br. szkolnym nasza szkoła przystąpiła do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
Konkurs składa się z dwóch części: wojewódzkiej – obejmującej (1,2,3,4 etap) i ogólnopolskiej – obejmującej (5 etap).
16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się I etap ( współzawodnictwo miedzy uczniami w obrębie naszej szkoły). W konkursie brało udział 12 uczniów z klas III. Natalia Wieczorek, Jakub Mitzel, Mateusz Sykuła uzyskali największą ilość punktów i będą nas reprezentować w etapie powiatowym.
Po II etapie, który odbył się 14 grudnia 2018r. również w naszej szkole do drużyny dołączyła Natalia Kożbiak z największą liczbą punktów zdobytą w tym etapie.
11 stycznia 2019 r. w Zawierciu odbył się III etap – powiatowy .Uczniowie wykazali się dużą znajomością wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.
Test na każdym z etapów składał się z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne (identyczne we wszystkich województwach, dotyczące w/w zakresu zgodnie z podstawą programową – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego). Pozostałe 15 pytań dotyczące parków krajobrazowych danego województwa przygotowują koordynatorzy wojewódzcy.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Natalia Wieczorek kl. III d
Jakub Mitzel kl. III b
Mateusz Sykuła kl. III c
Natalia Kożbiak kl. III c
która zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do IV etapu – wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w pogłębianiu wiedzy.
Opiekunowie: p. Wioletta Glanda, p. Roman Ociepa