Świetlica i stołówka

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.15. Wychowawcami świetlicy są: Agnieszka Małolepsza, Kamila Wieczorek, Natalia Piątek.

 

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017
60 ZŁ płatne do 05.12.2017r.
WPŁATY Z OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Wkrótce więcej informacji nt. świetlicy i stołówki szkolnej

Komentarze są wyłączone.