Świetlica i stołówka

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30. Wychowawcami świetlicy są: Agnieszka Małolepsza, Kamila Wieczorek, Anna Nylec, Joanna Ziółkowska-Nowak, Anna Machura, Natalia Wieczorek, Klaudia Brodziak.


Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w czasie nauki zdalnej od 9 listopada 2020 roku

SKO

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  2021-2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

PRZERWY OBIADOWE

PRZERWY ŚNIADANIOWO-OBIADOWE KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

TYGODNIOWY JADŁOSPIS

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

20 x 4zł = 80zł

 płatne do 10.10.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

 

 Jesień mieni się wieloma kolorami, co dzieci pięknie pokazały podczas zajęć plastycznych w świetlicy szkolnej 

 


Dzień Kropki, obchodzony 15 września, to święto kreatywności, odwagi i zabawy. 


Świetlica szkolna oferuje dzieciom różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Wszyscy bawią się wesoło 😊

 


FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ W POPRZEDNICH LATACH

Komentarze są wyłączone.