Oferta zajęć pozalekcyjnych

  
Back
Next

Szkoła Podstawowa nr 7
im. K.I. Gałczyńskiego
w Częstochowie
Zajęcia rozwijające kreatywność dla uczniów klas 1 - 3

"ZAJĘCIA MUZYCZNO-TECHNICZNE"

"ZAJĘCIA PLASTYCZNO-TECHNICZNE"

"ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English adventure"

Dodatkowo, dla uczniów klas 1 - 3 proponujemy Zajęcia Ogólnorozwojowe, które odbywają się
w ramach Ogólnopolskiego Programu "Lekkoatletyka dla każdego" prowadzonego przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Sportu mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu


Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów klas 4 - 6

"KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ" - koło plastyczno - rękodzielnicze

"KOŁO KALIGRAFICZNE"

„ENGLISH CORNER” - zajęcia rozwijające umiejętności językowe dla uczniów

"GLOWOŁAMACZE" - koło matematyczne

„MATAGRA” - koło gier i zabaw matematycznych

„KLUB MŁODEGO HISTORYKA” - koło historyczne

"Z GEOGRAFIĄ PRZEZ ŚWIAT" - zajęcia rozwijające zainteresowania

"SPOTKAJMY SIĘ W CHMURACH" - zajęcia rozwijające wiedzę z zakresu TIK 

„ISKIERKA” - Klub Młodego Wolontariusza

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT - zajęcia odbywają się w ramach
Ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i  mają
na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

"WARSZTATY ŻYWIENIOWE Z ZAKRESU PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SIĘ"

„PRZEZ TANIEC PO ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne
z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik w zespole tanecznym „Siódemka”


Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów dla klas 7 - 8

„W MAGICZNYM ŚWIECIE WYOBRAŹNI” - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

"ENGLISH CLUB” - koło z języka angielskiego

"POZNAJ JĘZYK SĄSIADA”  - koło języka niemieckiego (konwersacje, gry językowe)

"KOŁO MŁODEGO EKOLOGA"

"ISKIERKA” - Klub Młodego Wolontariusza

"epiSTEMe - POLUBIĆ NAUKI ŚCISŁE" -  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

"ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT" - zajęcia odbywają się
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Sportu i  mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

"PRZEZ TANIEC PO ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne
z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik w zespole tanecznym „Siódemka”


Copyright C 2017 by "SP7  .  All Rights reserved