Oferta zajęć pozalekcyjnych

  

Szkoła Podstawowa nr 7
im. K.I. Gałczyńskiego
w Częstochowie
Zajęcia rozwijające kreatywność dla uczniów klas 1 - 3

"KREATYWNE MICHAŁKI"

"ZABAWY SENSORYCZNE MAŁYCH ARTYSTÓW"

"ZABAWY TWÓRCZE"

"KRATYWNE PORY ROKU"

KLUB MAŁEGO WOLONTARIUSZA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Dodatkowo, dla uczniów klas 1 - 3 proponujemy Zajęcia Ogólnorozwojowe, które odbywają się
w ramach Ogólnopolskiego Programu "Lekkoatletyka dla każdego" prowadzonego przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Sportu mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu


Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów klas 4 - 6

"KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ" - koło plastyczno - rękodzielnicze

"ENGLISH CORNER" - zajęcia rozwijające umiejętności językowe

KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA

"ZABAWY Z MATEMATYKĄ" - koło matematyczne

"ROWEREM W ŚWIAT" - zajęcia z ruchu drogowego
 
ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT - zajęcia odbywają się w ramach
Ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przez Polski Związek
Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Sportu i  mają
na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

"WARSZTATY ŻYWIENIOWE Z ZAKRESU PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SIĘ"

"PRZEZ TANIEC PO ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne
z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik w zespole tanecznym „Siódemka”


Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów dla klas 7 - 8

"Z JĘZYKIEM POLSKIM ZA PAN BRAT" - koło polonstyczne

"ENGLISH CHALLENGE" - koło języka angielskiego

"POZNAJ JĘZYK SĄSIADA" - koło języka niemieckiego

"GŁOWOŁAMACZE" - koło matematyczne

"MŁODY BIOLOG I EKOLOG" - koło biologiczne

"Z GEOGRAFIĄ POZNAJEMY ŚWIAT" - koło geograficzne

"SPOTKAJMY SIĘ W CHMURACH" - zajęcia rozwijające wiedzę z zakresu TIK 

KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA

KLUB MŁODEGO HISTORYKA

"ROWEREM W ŚWIAT" - zajęcia z ruchu drogowego

"ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT" - zajęcia odbywają się
w ramach Ogólnopolskiego Programu „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przez Polski
Związek Lekkiej Atletyki pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa
Sportu i  mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

"PRZEZ TANIEC PO ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne
z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik w zespole tanecznym „Siódemka”


Copyright C 2017 by "SP7  .  All Rights reserved