Oferta zajęć pozalekcyjnych

  
Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas 1

"MISTRZ SŁOWA" - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

„W MAGICZNYM ŚWIECIE WYOBRAŹNI” - koło literacko-teatralne

"KAŻDY MOŻE BYĆ ARTYSTĄ" - koło plastyczno - rękodzielnicze

"CZTERY STRUNY ŚWIATA" - zajęcia muzyczno - teatralne

KOŁO KALIGRAFICZNE

"ROWEREM W ŚWIAT" - koło rozwijające zainteresowania techniczne uczniów

„ENGLISH CORNER” - zajęcia rozwijające umiejętności językowe dla uczniów

„MATAGRA” - koło gier i zabaw matematycznych

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE - SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE” - koło historyczne

„KLEKS” - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

„WŁÓCZYKIJ” - zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, którzy chcą lepiej poznać siebie, są ciekawi świata, który je otacza

„ISKIERKA” - Klub Młodego Wolontariusza

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT - zajęcia odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Programu MENiS
oraz PZLA „Lekkoatletyka dla każdego” i  mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ZAKRESU:
-tenisa stołowego
- piłki koszykowej
- piłki siatkowej
- piłki nożnej
- piłki ręcznej
Nauczyciele wychowania fizycznego

„PRZEZ TANIEC PRZEZ ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik
w zespole tanecznym „Siódemka”

Zajęcia rozwijające kreatywność dla klas 7-8

„MĄDREJ GŁOWIE DOŚĆ DWIE SŁOWIE” - koło literacko-dziennikarskie

"ENGLISH CLUB” - koło z języka angielskiego 

„POZNAJ JĘZYK SĄSIADA”  - koło języka niemieckiego (konwersacje, gry językowe)

„MAGIA CHEMII” - koło chemiczne

KOŁO MŁODEGO EKOLOGA

„CIEKAWI ŚWIATA” - Koło Młodego Geografa

KOŁO MŁODEGO MATEMATYKA

„ZABAWY Z FIZYKĄ” - proste eksperymenty do wykorzystania na lekcji bądź w domu

„KLEKS” - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

„ISKIERKA” - Klub Młodego Wolontariusza

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI 8 - 14 LAT - zajęcia odbywają się w ramach Ogólnopolskiego Programu MENiS
oraz PZLA „Lekkoatletyka dla każdego” i  mają na celu:
- podniesienie sprawności fizycznej
- korektę wad postawy
- podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego stylu życia
- aktywny sposób spędzania wolnego czasu
- osiąganie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ZAKRESU:
- tenisa stołowego
- piłki koszykowej
- piłki siatkowej
- piłki nożnej
- piłki ręcznej

„PRZEZ TANIEC PO ZDROWIE” - zajęcia taneczne rozwijające umiejętności taneczne z zakresu cheerlaedingu oraz innych technik w zespole tanecznym „Siódemka”
Back
Next

Szkoła Podstawowa nr 7
w Częstochowie

ul. Zamenhofa 23
tel. 34 3231476
Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów klas 4-6
"MISTRZOWIE KODOWANIA" - koło informatyczne
Copyright C 2017 by "Topio"  .  All Rights reserved