2018/2019

serca

      KLUB MŁODEGO WOLONTARIUSZA

   Ludzie, to anioły z jednym  skrzydłem, dlatego, aby się wznieść musimy   trzymać się  razem.

Maria Konopnicka

Rok szkolny 2018-19 to kolejny rok działalności Klubu Młodego Wolontariusza. 
Do Klubu zgłaszają się uczniowie, którzy mają otwarte serca i chcą pomagać innym.
Opiekunem Klubu jest pani Anna Sitek, pedagog szkolny.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY!

Idea wolontariatu jest jedną z najpiękniejszych,
jakimi może kierować się człowiek w spotkaniu z innymi.
W roku szkolnym 2017/18 członkowie Klubu Młodego Wolontariusza w SP 7
dobrowolnie, z potrzeby serca włączali się w dziesiątki akcji
i przedsięwzięć, za co im serdecznie dziękuję!
                                                                                                                                             Anna Sitek, opiekun KMW

ROK SZKOLNY 2018/19


Czytaj 🙂

Rok szkolny 2018/19 rozpoczęliśmy od udziału w nowej dla nas formie wolontariatu – w wolontariacie kulturalnym.
Festiwal Dekonstrukcji Słowa „Czytaj” (ósma edycja) rozpoczął się 24 września 2018 r. od flash mobu „Słowa malowane”, w którym, jako wolontariusze, wzięliśmy udział. Na „Bieganie” malowaliśmy na dłoniach przechodniów literki, rozdawaliśmy zakładki do książek, foldery z programem festiwalu po to, by wspólnie zamanifestować radość, jaką daje czytanie.

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/51,48725,23963143.html?i=10


 

Komentarze są wyłączone.