Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Turystyka i rekreacja to formy działalności zawierające wyjątkowo dużo możliwości oddziaływania wychowawczego na dzieci i młodzież. Rozbudzają zainteresowania, poszerzają horyzonty myślowe, wytwarzają nawyk czynnego, kulturalnego, a zarazem twórczego spędzania czasu wolnego. Wycieczki zaspokajają różnorodne potrzeby młodego pokolenia. Kształtują takie składniki osobowości jak: stosunek do świata wartości, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury i przyrody. Zdobywanie wiedzy w trakcie wycieczek daje okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i zamiłowań, wdraża do racjonalnego i kulturalnego organizowania i spędzania wolnego czasu, wiąże naukę z życiem i realizuje postulat wielostronnego nauczania i uczenia się. Ruch na świeżym powietrzu wpływa dodatnio na wzrost i rozwój organizmu ludzkiego. Wycieczki zapobiegają hipokinezji – chorobie wynikającej z niedostatku ruchu, na którą coraz częściej zapada młodzież, zwłaszcza ta siedząca przy komputerach. Dlatego zachęcamy uczniów naszego gimnazjum do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach, rajdach oraz marszach na orientację.

Opiekun Szkolnego Koło Krajoznawczo Turystycznego p. Piotr Merenda

Komentarze są wyłączone.