Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 

Oferta pomocy w dokonywaniu przez uczniów trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły w r. szk. 2018/2019:


Projekt „Ambasador Młodego Przemysłu”

W dniu 28 maja gościliśmy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zaangażowani są w realizację projektu „Ambasador Młodego Przemysłu”. Głównym celem projektu jest ułatwienie młodzieży decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki kształcenia. W spotkaniu wzięli udział uczniowie deklarujący wybór szkół technicznych i branżowych.

„…Barometr zawodów przygotowywany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, obejmujący prognozę zapotrzebowania na pracowników w powiecie częstochowskim i mieście Częstochowa, od kilku lat wskazuje deficyt w zawodach związanych z przemysłem, m.in. w branżach: energetycznej, mechaniczno-elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej, automatyce i robotyce przemysłowej. Nadwyżki wykazywane są w zawodach administracyjno-biurowych, ekonomiczno-finansowych oraz w zawodach reprezentujących kierunki humanistyczne.
Dynamiczny rozwój częstochowskiej strefy ekonomicznej spowodował uwolnienie wielu miejsc pracy w nowopowstałych firmach przemysłowych. Zapotrzebowanie na pracowników o rozwiniętych kompetencjach i zdolnościach technicznych będzie miało tendencję wzrostową. Jest to nieuchronnie związane z rozwojem cywilizacyjnym, wszechobecnq automatyzacjq i robotyzacją procesów. Stąd konieczność przygotowania młodych kadr i kształcenia młodzieży w kierunkach technicznych…”

Fragment listu otwartego do Rodziców i Uczniów szkół podstawowych
pana Macieja Mierzwińskiego, prezesa zarządu Przemysłowej Akademii Rozwoju


Konkurs fotograficzny pn. „ GINĄCE ZAWODY”

Nasi uczniowie: Nikola Borkowska, uczennica kl. III a oraz Robert Błaszczak, uczeń kl. III d zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym pn. „Ginące zawody”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Technicznych i Centrum Informacji Zawodowej. Ideą konkursu było promowanie autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, które odchodzą w niepamięć.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w realizacji swojej fotograficznej pasji!

 Anna Sitek, pedagog szkolny


Targi Zawodowiec 2019

W dniu 14 marca zainteresowani uczniowie klas III gimnazjalnych oraz VIII wzięli udział w Targach Zawodowiec 2019, które odbywały się w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej. Podczas Targów swoje oferty edukacyjne przedstawiały technika oraz szkoły branżowe I stopnia. Szkoły zadbały o bardzo ciekawą, charakterystyczną dla swojej branży, oprawę plastyczną stanowisk. Dodatkowo uczniowie mieli okazję wziąć udział w wielu mini-konkursach.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Poznajemy zawody – programista

W dniu 28.02.2019 r. uczniowie klas III gimnazjalnych, zainteresowani programowaniem i robotyką wzięli udział w warsztatach pn. „Arduino – programowanie i robotyka. Drukowanie 3D – Zaczarowany ołówek.”, zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie biorąc udział w warsztatach, szukali odpowiedzi na pytanie, czy ta dziedzina będzie trafnym wyborem ich dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Poznajemy zawody – elektryk

W dniu 6 lutego 2019 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach pn. „Sztuczne wyładowania, czyli jak z baterii uzyskać pioruny…”. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Z techniką w lepszą przyszłość”, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Poznajemy zawody – fryzjer

W dniu 23 stycznia 2019 r. uczennice klas VIII i III gimnazjalnych wzięły udział w warsztatach pn. „Kreatywne plecionki z włosów”, w ramach projektu „Z techniką w lepszą przyszłość”, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15. Efekt pracy uczennic można podziwiać na załączonych zdjęciach 🙂

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 11.12.2018 r. i 13.12.2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w dziewiątej edycji przedsięwzięcia pn. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy, po to, aby zainspirować uczniów do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


 

V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych/Ponadpodstawowych

26 marca 2019 r. w naszej szkole uruchomiony został V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych.

Swoją ofertę przedstawiło dwadzieścia sześć szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Uczniowie oraz ich rodzice skorzystali z indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w tychże szkołach oraz z materiałów promocyjnych. Mieli okazję uzyskać rzetelne informacje nt. zasad rekrutacji do poszczególnych szkół. Swoją radą służyli również doradcy zawodowi, pracownicy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CIZ.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym pn. „Zawód moich marzeń”, w którym wzięli udział uczniowie klas I, IV, V „Siódemki”.

Anna Sitek – koordynator WSDZ 

zakonczenie

Informacje o zasadach rekrutacji

Decyzja
Załącznik

  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Decyzja
Załącznik

Komentarze są wyłączone.