Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 

Oferta pomocy w dokonywaniu przez uczniów trafnych decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły w r. szk. 2018/2019:


Poznajemy zawody – programista

W dniu 28.02.2019 r. uczniowie klas III gimnazjalnych, zainteresowani programowaniem i robotyką wzięli udział w warsztatach pn. „Arduino – programowanie i robotyka. Drukowanie 3D – Zaczarowany ołówek.”, zorganizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Uczniowie biorąc udział w warsztatach, szukali odpowiedzi na pytanie, czy ta dziedzina będzie trafnym wyborem ich dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Poznajemy zawody – elektryk

W dniu 6 lutego 2019 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w warsztatach pn. „Sztuczne wyładowania, czyli jak z baterii uzyskać pioruny…”. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Z techniką w lepszą przyszłość”, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Poznajemy zawody – fryzjer

W dniu 23 stycznia 2019 r. uczennice klas VIII i III gimnazjalnych wzięły udział w warsztatach pn. „Kreatywne plecionki z włosów”, w ramach projektu „Z techniką w lepszą przyszłość”, organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej 11/15. Efekt pracy uczennic można podziwiać na załączonych zdjęciach 🙂

Anna Sitek – koordynator WSDZ


Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 11.12.2018 r. i 13.12.2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w dziewiątej edycji przedsięwzięcia pn. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy, po to, aby zainspirować uczniów do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Anna Sitek – koordynator WSDZ


 

V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych/Ponadpodstawowych

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie klas III gimnazjalnych oraz klas VII

Serdecznie zapraszam do udziału w V Środowiskowym Punkcie Informacyjnym o Szkołach Ponadgimnazjalnych,  który uruchomiony zostanie w dniu

26 marca 2019 r. w godzinach 16.30 – 18.30 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie.

Swoją ofertę przedstawią szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe – licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Uczniowie będą mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w tychże szkołach oraz z materiałów promocyjnych przygotowanych przez szkoły. Będą mieli okazję uzyskać rzetelne informacje nt. zasad rekrutacji do poszczególnych szkół.

Bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania z powyższej oferty.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
Joanna Ziółkowska–Nowak

 

zakonczenie

Informacje o zasadach rekrutacji

Decyzja
Załącznik

  • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Decyzja
Załącznik

Komentarze są wyłączone.