Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023-24

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zał. nr 1 – Rozporządzenie MEN

Zał. rr 2 – Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

Zał. nr 3 – Terminy rekrutacji do SPP

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w r. szk. 2022-2024 z załącznikami.

wykaz zawodów wiedzy organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2022 – 2023.pdf

zal. nr 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych woj. śląskie .xlsx

zal. nr 2 – wojewódzkie konkursy przedmiotowe slko.pdf

zal. nr 3 – zawody kuratorów okwiaty na podstawie zawartych porozumień.pdf

zal. nr 4 – wykaz olimpiad dla sp.pdf

 

 

Komentarze są wyłączone.