Rekrutacja do oddziału sportowego klasa czwarta o specjalności lekkoatletyka w roku szkolnym 2020-2021

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie do klasy IV sportowej o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie do klasy IV sportowej o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Zmiany w zasadach rekrutacji ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z dn. 26.05.2020 r

Oświadczenie rodziców dot. procedur bezpieczeństwa podczas testów sprawnościowych – lekkoatletyka

Rekrutacja do oddziału sportowego klasa czwarta o specjalności lekkoatletyka w roku szkolnym 2020-2021

Zasady i warunki rekrutacji do oddziałów sportowych o specjalności piłka nożna i lekkoatletyka w Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie na rok szkolny 2020/21

Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie na rok szkolny 2020/2021

Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w testach sportowych

Wyniki Próby Sprawności Fizycznej do oddziału sportowego klasa IV o specjalności lekkoatletyka

Komentarze są wyłączone.