KAMPANIA ”POLA NADZIEI” 2022

Od września do początku listopada społeczność naszej szkoły aktywnie wspierała, prowadzoną na terenie szkoły przez Szkolny Klub Wolontariatu, Kampanię ”Pola Nadziei”. Kupowaliśmy w tym czasie cebulki żonkili oraz ołówki wspierając tym samym Częstochowskie Hospicjum.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, udało się nam zebrać sporą kwotę, która na pewno wesprze Hospicjum w Częstochowie.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!

Opiekunowie Szkolnego Wolontariatu

Wyjście szkolnych wolontariuszy na spektakl

20 września grupa uczniów naszej szkoły działająca w szkolnym wolontariacie miała okazję obejrzenia interesującego spektaklu Szymona Jachimka pt. ”Wielka wyprawa na drugi koniec miasta” w reżyserii Tomasza Valldal-Czarneckiego.
Spektakl został odegrany w Częstochowie na scenie widowiskowej ”Zygmunt”. Widowisko było lekcją życzliwości, uważności na siebie nawzajem i stanowiło zabawną oraz pouczającą opowieść o marzeniach oraz braniu odpowiedzialności za swoje czyny. Całości towarzyszył barwny i muzyczny anturaż.

Anna Machura (opiekun Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza)