Wynik konkursu wniosków w ramach akcji KA229 – sektor Edukacja szkolna w programie Erasmus+ w roku 2018

Fragment informacji otrzymanej z Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+

„Tytuł: Partnerstwo europejskie w edukacji STEM

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach sektora Edukacja szkolna –  akcja KA229, w roku 2018.

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 94,5 punktów na 100 możliwych. …..

AKCJ OCHRONNEGO SZCZEPIENIA LISÓW

UWAGA !

Województwo  śląskie  jest  terenem akcji  ochronnego  szczepienia  lisów przeciwko wściekliźnie.
Przynęty  zawierające  szczepionkę zostaną  wyłożone  na  terenach  zielonych w dniach 19.09.2018r.  –  28.09.2018 r.

Prosimy:
– przynęty nie podnosić i nie niszczyć (brunatny  krążek  o  zapachu  zepsutej  ryby)
– przez  okres  2  tygodni  nie  wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone
– w przypadku kontaktu ze szczepionką należy zgłosić się do lekarza
– prosimy o szczególne pouczenie dzieci
Śląski wojewódzki lekarz weterynarii

Konkurs na logo projektu epiSTEMe

WYMAGANIA KONKURSOWE

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu LOGO projektu w formie prostego znaku plastycznego zawierającego nazwę projektu w połączeniu z rysunkiem, który będzie oddawał sens projektu. „epiSTEMe” jest terminem filozoficznym wywodzącym się ze starożytnej Grecji i oznacza wiedzę, naukę lub zrozumienie. Jest  również akronimem od angielskiej nazwy projektu „European Partnership in STEM Education”. Celem projektu jest międzynarodowa współpraca szkół z Polski, Bułgarii, Estonii i Łotwy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych.
–  Format pracy – A4
–  Technika pracy jest dowolna – płaska (malarstwo, grafika, rysunek)
–  Każda praca powinna być czytelnie opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, klasą autora
–  Prace wykonujemy indywidualnie.
–  Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 5 października 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”. Już czwarty rok realizuje niezwykły Program Polityki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Celem Programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię. Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, rodziców i lekarzy.

Szczegółowe informacje

Ubezpieczenie szkolne uczniów

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice samodzielnie ubezpieczają swoje dzieci – nie będzie grupowego ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie zawarte w ubiegłym roku szkolnym z firmą InterRisk obowiązuje do 31.08.2018r. Państwo samodzielnie zadecydujecie czy i w jakiej firmie ubezpieczyć swoje dziecko.
W załączeniu zamieszczamy ofertę firmy InterRisk, która pozwala ubezpieczyć dzieci indywidualnie i na warunkach, które uznacie Państwo za najkorzystniejsze. Możecie Państwo samodzielnie dokonać wyboru oferty dowolnego ubezpieczyciela.

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus

Ubezpieczenie szkolne dla Twojego dziecka – oferta InterRiska TU S.A.

AVIVA dla uczniów i przedszkolaków

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Druki wniosków, oraz załączników można pobierać w sekretariacie, u wychowawców lub u p. Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec lub ze strony internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do szkoły do dnia 10.09.2018.

Druk_dochody_Zaświad

Druk_dochody_Zaświad_CIS

Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

Oświadczenie_STRONY_składki_zdrowotne_podatek_zasady_ogólne

Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego

STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19

Wykaz kwalifikowanych zakupów_stypendia_szkolne_2018_2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 r. uroczyście rozpoczniemy w Szkole Podstawowej nr 7
w Częstochowie nowy rok szkolny- 2018/2019.


Godzina 8:00

Spotkania uczniów z wychowawcami:

VII A – sala 25,   VIII A – sala 26,   VIII B – sala 03,   III A – sala 12,   III B –  sala 22,   III C –  sala 02,   III D – sala 16,   III E – sala 15


Godzina 9:00

Spotkanie w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 Rodziców i uczniów klas:

I A,   I B,   IV A,   IV B,   V A,   V B,   V C,   VI A


Serdecznie zapraszamy!

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów

Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego na rok 2018/2019 dla kandydatów do oddziału VII o specjalności lekkoatletyka

W związku z trzecim terminem uzupełniającym testów sprawnościowych do oddziału VII o specjalności lekkoatletyka lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie dostępna  będzie w sekretariacie szkoły 31 sierpnia 2018 r.
Informacje szczegółowe o zasadach i warunkach rekrutacji do SP nr 7 zamieszczone są poniżej:

Zasady i warunków rekrutacji do oddziałów sportowych o specjalności piłka nożna i lekkoatletyka w SP nr 7 w Częstochowie na rok szkolny 2018/19 – anex