Uwaga uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych!

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC LUTY 2019
10 dni x 3,50zł = 35 zł

płatne do 5.02.2019r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC,
ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z panem Mariuszem Sepioło, autorem książki „Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu”, które odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w sali gimnastycznej (II p.) naszej szkoły.
Wspomnienie o himalaiście to impreza przygotowująca społeczność szkolną  do uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tomaszowi Mackiewiczowi (naszemu byłemu absolwentowi), która będzie miała miejsce 30 stycznia 2019 r.

Zapraszamy.
Dyrekcja i grono pedagogiczne SP 7

Zimowe nastroje w BETEL

W dniu 18 grudnia 2018 r. wolontariusze zawitali do Ośrodka Dziennego Pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wiersze i kolędy w wykonaniu wolontariuszy wprowadziły wszystkich w ten wyjątkowy, świąteczny czas. A wspólne rozwiązywanie zimowych zagadek, warsztaty plastyczne poprowadzone przez uczniów oraz uśmiech i życzliwość, to sposób na mile spędzony czas.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności”.
Uczniom, za ich zaangażowanie i jak zawsze wielkie serce – bardzo dziękuję!

Fotorelacja z wydarzenia

   Anna Sitek – opiekun Klubu Młodego Wolontariusza

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 11.12.2018 r. i 13.12.2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w dziewiątej edycji przedsięwzięcia pn. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy, po to, aby zainspirować uczniów do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Anna Sitek – koordynator WSDZ

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej

Informujemy,że w dniach 24 grudnia 2018, 27 grudnia, 28 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie nie ma zajęć edukacyjnych, odbywają się zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach:
24 grudnia 2018      7.oo-13.oo
27 grudnia 2018      7.oo-15.3o
28 grudnia 2018      7.oo-15.3o
31 grudnia 2018      7.oo-13.oo