Strajk nauczycieli i pracowników oświaty

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.

W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 4 kwietnia 2019, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze.

 Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
Joanna Ziółkowska-Nowak

Młodzież Zapobiega Pożarom

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Zakres potrzebnej wiedzy był szeroki i obejmował m.in. informacje na temat ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. W przerwie pracownicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 zaprezentowali młodzieży wyposażenie wozów strażackich, przedstawiając występujące w regionie częstochowskim różnego rodzaju zagrożenia. Szkołę Podstawową nr 7 – reprezentowała drużyna w składzie : Wiktoria Peryga, Julia Szyndra i Wiktoria Szewczyk z klasy 8b.

V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych

26 marca 2019 r. w naszej szkole uruchomiony został V Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych.

Swoją ofertę przedstawiło dwadzieścia sześć szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Uczniowie oraz ich rodzice skorzystali z indywidualnych konsultacji z nauczycielami uczącymi w tychże szkołach oraz z materiałów promocyjnych. Mieli okazję uzyskać rzetelne informacje nt. zasad rekrutacji do poszczególnych szkół. Swoją radą służyli również doradcy zawodowi, pracownicy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej CIZ.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym pn. „Zawód moich marzeń”, w którym wzięli udział uczniowie klas I, IV, V „Siódemki”.

Anna Sitek – koordynator WSDZ

Lekcja internetowa w ramach projektu epiSTEMe

26 marca 2019 roku o godzinie 13.45 odbyła się lekcja online, w której uczestniczyli uczniowie ze szkól realizujących projekt epiSTEMe w ramach programu Erasmus+. Zajęcia z robotyki przygotował i przeprowadził nauczyciel z Estonii – p. Valter Tominga. Pierwszym wyzwaniem postawionym uczestnikom internetowego spotkania był quiz. Najszerszą wiedzą i najlepszym refleksem wykazał się zespół z Łotwy wyprzedzając o jeden punkt uczniów naszej szkoły. Miejsce trzecie zajęła Estonia. Kolejnym etapem lekcji była prezentacja robota i możliwości jego programowania. Cybernetyczne spotkanie zakończyła zabawa logiczno-zręcznościowa, w której młodzież mogła pochwalić się swoją pomysłowością i kreatywnością. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wydarzeń projektowych.