Wyróżnienie dla Roksany Harnys

Wielki sukces odniosła uczennica kl. IIIc – Roksana Harnys, która zdobyła wyróżnienie w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w gazecie!”. Pisała na temat polityki antysmogowej naszego miasta, zauważając potrzebę popularyzowania i nagłośnienia tego tematu.

Jest przekonana, że ze smogiem trzeba walczyć i dała temu wyraz w pracy, która zyskała uznanie jurorów konkursu.

Jestem dumna z Roksany, która samodzielnie przygotowała tak piękną pracę konkursową i tak dojrzale ją podsumowała – cieszy się z sukcesu uczennicy Wioletta Konieczna, nauczycielka języka polskiego w SP nr 7. – To efekt jej zainteresowań, ale i przemyśleń związanych  ze zmianami cywilizacyjnymi, gospodarczymi i klimatycznymi w naszym regionie i całym kraju.

W konkursie naszą szkołę reprezentowały także Dominika Stucka z kl. III b i Joanna Stronczyńska z kl. III c, które napisały prace związane z kategorią: „Człowiek”. Mimo że nie znalazły się w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu, ich artykuły zawierają jednak głębokie przemyślenia i refleksje na temat rozwoju, możliwości, marzeń i pragnień ludzi.

Uwaga uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych!

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

  1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum

Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Spotkanie z autorem książki o Tomaszu Mackiewiczu, absolwencie SP 7

9 stycznia 2019 r. w murach naszej szkoły gościliśmy pana Mariusza Sepioło, autora książki „Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu”. Honorowym gościem był pan Witold Mackiewicz, ojciec Tomasza Mackiewicza, himalaisty, którego siódma wyprawa na Nanga Parbat, jeden z najwyższych i najtrudniejszych szczytów świata, zakończyła się tragicznie.

Pan Mariusz Sepioło jest dziennikarzem. Na co dzień publikuje swoje artykuły, reportaże w największych tytułach prasowych, m.in. „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej”. Nominowany był do Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza.

„Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu” ukazała się w kilka miesięcy po tragicznej śmierci tytułowego bohatera, który „znalazł swoje miejsce w górach”. Książka stała się kanwą dla przybliżenia tej niezwykłej, wymykającej się schematom postaci. Pytania młodzieży i wyczerpujące odpowiedzi pana Mariusza Sepioły układały się we wzruszającą opowieść o górach i człowieku, który „wyłamywał się z ram i stawiał czoła nieznanemu”, który twierdził, że „Życia nie mierzy się sumą oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech…”.

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC LUTY 2019
10 dni x 3,50zł = 35 zł

płatne do 5.02.2019r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC,
ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z panem Mariuszem Sepioło, autorem książki „Nanga Dream. Opowieść o Tomku Mackiewiczu”, które odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w sali gimnastycznej (II p.) naszej szkoły.
Wspomnienie o himalaiście to impreza przygotowująca społeczność szkolną  do uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Tomaszowi Mackiewiczowi (naszemu byłemu absolwentowi), która będzie miała miejsce 30 stycznia 2019 r.

Zapraszamy.
Dyrekcja i grono pedagogiczne SP 7