CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC LUTY 2019
10 dni x 3,50zł = 35 zł

płatne do 5.02.2019r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC,
ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.