„DZIECI I MŁODZIEŻ DLA ŚRODOWISKA”

Zapraszamy do udziału w konkursie „DZIECI I MŁODZIEŻ DLA ŚRODOWISKA” zorganizowanym w ramach Miejskich Dni Inteligentnej Energii.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w pięciu kategoriach wiekowych:

przedszkola,
szkoły podstawowe klasy 1-3,
szkoły podstawowe klasy 4-6,
szkoły podstawowe klasy 7-8 oraz gimnazja,
szkoły ponadpodstawowe.

Regulamin konkursu

Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „INTERPED”. Już czwarty rok realizuje niezwykły Program Polityki Zdrowotnej, który jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy nt. „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”. Celem Programu jest zbudowanie właściwej opieki w miejscu nauki i zamieszkania uczniów chorych na astmę i alergię. Zarządzanie zdrowiem tych dzieci jest trudne i wymaga szerokiej współpracy nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, rodziców i lekarzy.

Szczegółowe informacje

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się pod hasłem „Witajcie w Siódemce”, które nawiązywało do znanej wszystkim piosenki „Witajcie w naszej bajce” zaczerpniętej   z „Akademii Pana Kleksa”. Do bajkowego świata Siódemki zapraszała nasza szkolna maskotka Lew, który rozdawał nowym uczniom ołówki.

Część artystyczna ukazywała wyjątkowość naszej szkoły, którą prezentowały hasła: entuzjazm, zaangażowanie, wiedza, kreatywność, sukces, pasja, uśmiech, radość. Każde hasło obrazowała scenka, na którą składał się śpiew, taniec w wykonaniu szkolnego zespołu Cheerleaders „Siódemka”, występy lekkoatletów i piłkarzy, a także gra na skrzypcach w wykonaniu Emilii Sanders i Magdaleny Kwiatkowskiej oraz umiejętności językowe, które zaprezentowała Julia Trąbczyńska. Część artystyczną przygotowały p.Żaneta Trąbczyńska i p.Ida Tamioła oraz uczniowie z klas 4b,7b,3d.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak, która dokonała oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 i zaprosiła uczniów na spotkanie z wychowawcami.

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto. Druki wniosków, oraz załączników można pobierać w sekretariacie, u wychowawców lub u p. Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec lub ze strony internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do szkoły do dnia 10.09.2018.

Druk_dochody_Zaświad

Druk_dochody_Zaświad_CIS

Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt

Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód

Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego

Oświadczenie_STRONY_składki_zdrowotne_podatek_zasady_ogólne

Potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego

STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19

Wykaz kwalifikowanych zakupów_stypendia_szkolne_2018_2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 r. uroczyście rozpoczniemy w Szkole Podstawowej nr 7
w Częstochowie nowy rok szkolny- 2018/2019.


Godzina 8:00

Spotkania uczniów z wychowawcami:

VII A – sala 25,   VIII A – sala 26,   VIII B – sala 03,   III A – sala 12,   III B –  sala 22,   III C –  sala 02,   III D – sala 16,   III E – sala 15


Godzina 9:00

Spotkanie w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 Rodziców i uczniów klas:

I A,   I B,   IV A,   IV B,   V A,   V B,   V C,   VI A


Serdecznie zapraszamy!

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów